Fecr Suresi / Başar Dikici

http://www.youtube.com/watch?v=82Vdau2BOCA&feature=related

 

27.“(Allah şöyle der): “Ey huzur içinde olan nefis!”

 28.“Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!”

29. “(İyi) kullarımın arasına gir..”

30. “Cennetime gir!..”

Fecr Suresi

Reklamlar

Huvallahullezi-Mustafa Demirci

Huvallahullezi
O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah’tır.

Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır.

Güzel isimler O’nundur.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir…

” Kim ki sabahleyin Haşr suresinin son ayetlerini okursa Allah o kimseye akşama kadar dua ve istiğfar etmek üzere 70.000 melek vazifelendirir. O gün vadesi yetişip ölürse şehit olarak vefat eder. Kim bu ayetleri akşamleyin okursa aynı mükafat ve dereceye ulaşır.”

(Kehf: 13-14)

 

“…hakikaten onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi Biz de onların hidayetini artırdık Onların kalplerini metin kıldık O yiğitler (o yerin hükümdarı karşısında) ayağa kalkarak dediler ki:

 ‘Bizim rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir Biz, ondan başkasına ilah demeyiz Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz”

(Kehf: 13-14)