Kitaplar

“Kitaplar sizi Allah’a götürdüğü müddetçe kıymet ifade eder; yoksa, hepsi dedi-kodudan ibaret sayılır.”

M. Fethullah GÜLEN

Reklamlar

GİRİŞ

ALLAH’IN KULLARI! ALLAH’TAN KORKUN!

Allah’ın kulları! Allah’tan korkun!Allah’a karşı gelmekten sakının. Allah’ın himayesine girin. Allah’a itaat edin.

Muhakkak Allah adâletle, Kur’ân’ın getirdiği hayat tarzı ile, istikametle emreder.

En geniş ma’nâsıyla ihsanla, Ma’bud-u Mutlak’ı görüyor gibi O’na kulluk yapmak, öyle yaşamak, öyle davranmak, o hava içinde ruhunu Allah’a teslim etmekle; yakınlarınıza birşey vermekle; fikrî, kalbî bedenî her şeyini İslâm için sarfedip İslâm’ın yücelmesini ve yükselmesini temin etmekle emreder.

Ahlâksızlığın her çeşidinden; gizlisinden, açığından; büyüğünden, küçüğünden; şu cemiyetin içine soktuklarından ve henüz sokamadıklarından; dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık, serkeşlik yapmanın her çeşidinden; Kur’ân’ın İslâm’ın çirkin gördüğü herşeyden sizi nehyeder.

Böylece Kur’ân size va’z u nasihat eder.

Tâ, düşünüp doğru yolu bulasınız, eğri büğrü yaşamadan kurtulasınız ve doğru yolun neticesi olan Dâr-üs Selâm’a girip emn-ü eman içinde Allah’ın nimetlerinden istifade edesiniz.

 

Gül ve Bülbül

               

GÜL VE BÜLBÜL

              Bülbül şakır Hakk diye gül bahçesinde..
              Güller feyz alır da, zikre dalar her gece

              Coştukca coşar bülbül, sesiyle inletmekde
              Duyan, duymayan her gül, Hakk’a boyun eğmekde..

              Yine günlerden bir gün, bülbül öter cezb ile,
              Birden kalakaldı…karşısında ak gülü görünce.

              “Yarab! Ne güzeller yaratmışsın, sevmek için bizlere,
              Sevmemek elde mi ki, böyle bir gül görünce?”

              Bülbül yandı aşk ile, solmada gün be gün,
              Lakin haberi yoktu bu aşkdan, o ak gülün.

              O yüzünü Hakk’a dönmüş, bülbüllerden ona ne?
              Bülbül en güzel şarkısını, ak güle söylemekte..

              Derken günün birinde,kuraklık aldı gitti..
              Güllerden her biri, bir damla suya hasretti.

              Güneş yaktıkca yaktı, güller telef olmakta,
              Bahçedeki çiçekler, birer birer solmakta.

              Ak gül yalvardı, onu yaradan Allah’a,
             “Ne olur bir damla su, zikrim yarım kalmada.”

             “Getiremezsem sonunu, sana kavuşamam ben,
              Bir damla daha ver, sonra al beni hemen”

              Bülbül acı ile duydu, gülün narin sesini…
              Lakin damla su yok ki, tamamlasın zikrini.

              Düşündü aşk ile, bir gülü bir kendini,
              Aşkı için verse ne çıkar ki kalbini.

              Karar verince böyle, mutlu oldu aniden,
              Gitti gülün yanına dedi”Telaşlanma birden” 

              Seni Hakk’a vardıracak, bir damla su değilmi?
              İşde sana veriyorum, al bu aşık kalbimi.

              Bülbül dayadı kalbini, gülün en iri dikenine,
              Diken battıkca battı, gül başladı zikrine.

              Akan damla kan değil, gönül dolusu sevda,
              O sevda ulaştırdı, bülbül ile gülü Hakk’a

              Ertesi gün gelenler, baktılar her yer tarımar..
              Boynu bükük bir gül kalmış, rengi al mı al.

              Dibinde koca bir yürek, vermiş kendini güle,
              Tutmuş Hakk’ın yolunu, gülü ile birlikde.

              Almalı sözlerimden, her er kişi bir hisse,
              Hakk’a SEVGİ ile varılır, eğer Hakk ister ise.

              Lakin saf olmalı, gönüldeki o duygu,
              Ne kıskançlık ne hile, karışmamış bir olgu

              Karşılıksız sevmeli, beklemeden menfaat..
              Almadan vermeli insan, etmeli hep feragat.

              O zaman Hakk’ı bulur, kişi halkın içinde,
              Beyhude geçmez ömür, yaşar sonsuz sevgide..

 

  ..Alıntı..

Beni Sen’den Ayırma..

Ey Allah’ım beni senden ayırma 
Beni senin didarından ayırma 

Seni sevmek benim dinim imanım 
İlahi din ü imandan ayırma 

Sararıban soldum döndüm hazâna 
İlâhi hazânım daldan ayırma 

Şeyhim güldür ben anın yaprağıyım 
İlahi yaprağı gülden ayırma 

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyüm 
İlahi bülbülü gülden ayırma 

Balığın canını suda dediler 
İlahi balığı gölden ayırma 

Eşrefoğlu senin kemter kulundur 
İlahi kulu sultandan ayırma.. 

Eşrefoğlu Rumi

Allah’ımız bize yeter…

“Hasbünallâhu ve ni’me’l-vekîl. Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr”imiz var.

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” gibi bir hazinemiz var; dopdolu, hiç bitmeyen, kullandıkça artan bir hazine.

Korkmayın Allah yanınızda ise size kimse bir şey yapamaz.

Asrın Beyin Yapıcısı’nın sık sık vurguladığı gibi: “Endişe etmeyin kardeşlerim! Biz inayet altındayız.”

Bir serçe bir kartalı

Salladı vurdu yere

Yalan değil doğrudur

Ben de gördüm tozunu

 diyor ya Yunus. Öyle de gün gelecek kartal yuvarlanacak, serçe de gülecek. Çünkü küçüğe büyük şeyler yaptıran Allah’tır.

 Ye’se düşmeyin. Yeis “mâni-i her kemâldir”. Bir bataktır o.

Akif’in ifadesi ile düşerseniz boğulursunuz.

Azminize sımsıkı sarılın; sarılın çünkü önünüzde kat edeceğiniz yol daha çok uzun. Geçilmesi gereken derin sular var. Yine

Yunusça diyelim:

Bu yol uzaktır

Menzili çoktur

Geçidi yoktur

Derin sular var.

 Fakat o sulardan boğulmadan geçen, öteki vadiyi, öteki kıyıyı kendilerine yurt edinmiş, halden sıyrılmış, sahib-i makam olmuş o kadar çok insan var ki. Siz niçin bunlardan birisi olmayasınız?

M.Fethullah Gülen