Cezbe-i aşk

 

“Şâh u dervîşe berâber yitişür cezbe-i aşk
Hâsılı teb tutıcak her kişi yeksân ditrer”

(Aşk cezbesi, şaha da dervişe de aynı şekilde ulaşır; özetle sıtma tutunca herkes aynı biçimde titrer)

Baki..

Reklamlar

Sayar mı hiç?..

Derviş, bir kucak elma ile bayırlar aşan bir genç kıza rast gelmiş bozkır sıcağında. Yorgunluktan al almış kızın yanakları.
“Nereye gidersin? Ne doldurdun kucağına?” diye sormuş.
Uzak bir tarlayı işaret etmiş kız.
“Sevdiğim çalışıyor orada. Ona elma götürüyorum.”
“Kaç tane?” diye soruvermiş derviş.
Kız şaşkın;”İnsan sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı hiç?”
Usulca kırmış elindeki tesbihi derviş…

..(Alıntı)..