Bir Dost

388809_418194848245329_1846423132_n

“Bir dost ara bul!”

Yalnız yürünmez bu uzun,

eğri-büğrü yollar,

Yolunu her köşede bir gulyabani kollar…

Vecize

Reklamlar

İnkisar

 
Söyle ey dost! Sitemkâr hâlin nedir?
 Her biri şikâyet makâlin nedir?
 Küskünsün, bilmem ki melâlin nedir?
 Bir anlasam gizli âmâlin nedir?
 
 Hani sözün Hakk için söylemiştin;
 Neyledinse O’nunçün eylemiştin;
 Rûhun ile Cennet’i peylemiştin;
 Ne bu öfke şimdi, celâlin nedir?
 
 Hizmet deyip, hak deyip koştu isen,
 Kanli-dere, sarp-yokuş aşti isen,
 Önce ham idin şimdi pişti isen,
 Öyleyse bir göster kemâlin nedir?
 
 Düşüncen milletse, nazlanmak kimden?
 Hasbîlik der isen şikâyet neden?
 Bekledigini beklerlerse senden,
 Verebilir misin, mecâlin nedir?
 
 M. Fethullah Gülen

Mühacir

 

Güle emanet bir aziz hatıraydı,
Annesinden miras aldığı yüzü.

Ne vakit aynaya baksa,
Uzayan yollar çıkardı karşısına,
Sessiz çığlıklar çoğalırdı içinde.

İpekten yumuşak konuştuğunda,
Sükût damlardı dudaklarından.

Ne vakit hicret dense,
En mukîm adreslerde muhacirdi o,
Dünya gurbetinde vatana hasret.

Ağıt ki, âşina bir dost gibidir,
Çoğaltır hüznünü sevincini de.

Ne vakit perdeyi aralasa,
İki derin göz, mahzun bir çehre…
Titrer binlerce güvercin kalbi.

Mevsim sonbahardır bozkır göçebe,
Bekliyoruz o muhacir dost gelse.

 

Yalçın Kayagül

…HERKESLE DOST OLUNMAZ…

…HERKESLE DOST OLUNMAZ…

Cahil ile dost olma
İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz bilmez, Üzülürsün

Saygısızla dost olma
Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır bilmez, Üzülürsün

Aç gözlü ile dost olma
İkram bilmez, Kural bilmez, Doymak bilmez, Üzülürsün

Görgüsüzle
dost olma

Yol bilmez, Yordam bilmez, Kural bilmez, Üzülürsün

Kibirliyle dost olma
Hal bilmez, Ahval bilmez, Gönül bilmez, Üzülürsün.

Ukalayla dost olma
Çok konuşur, Boş konuşur, Kem konuşur, Üzülürsün.

Namertle dost olma
Mertlik bilmez, Yürek bilmez, Dost bilmez, Üzülürsün.

ŞEYH EDEBALİ