Günümüzün Karasevdalıları

Bekle Görelim Mevla Neyler,

Neylerse Güzel Eyler…
Vallahi güzel etmiş,
Billahi güzel etmiş,
Tallahi güzel etmiş,
Allah görelim ne etmiş,
Ne etmişse güzel etmiş,
Ettiğini güzel etmiş…
Edeceğini güzel edecektir,
Sıkın dişinizi hele biraz daha dayanın
Görün ne baharlar ihsan edecektir…
Ne bulutlar gönderecek,
Ne çimenler yaratacak ALLAH (c.c)..!
İnayeti sizinle beraber olsun…

Amin..

Reklamlar

Vicdan Lisanı

“…Evet, kalbinin kasvet bağladığına ve karanlıklar içinde kaldığına inanan bir insan, şayet kendisini ümitsizliğin pençelerine teslim etmezse ve vicdan lisanıyla sürekli

-Tut beni Allahım, tut ki edemem Sensiz!-

diyerek Cenâb-ı Hakk’ın inâyetine sığınırsa, o kasvetli zaman diliminin boğuculuğuna rağmen, bast halinde ulaşamayacağı noktaların çok ötesine vâsıl olabilir…”
                                                                    

                                                            ***                                                                                  

                                     

Allah’ımız bize yeter…

“Hasbünallâhu ve ni’me’l-vekîl. Ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr”imiz var.

“Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” gibi bir hazinemiz var; dopdolu, hiç bitmeyen, kullandıkça artan bir hazine.

Korkmayın Allah yanınızda ise size kimse bir şey yapamaz.

Asrın Beyin Yapıcısı’nın sık sık vurguladığı gibi: “Endişe etmeyin kardeşlerim! Biz inayet altındayız.”

Bir serçe bir kartalı

Salladı vurdu yere

Yalan değil doğrudur

Ben de gördüm tozunu

 diyor ya Yunus. Öyle de gün gelecek kartal yuvarlanacak, serçe de gülecek. Çünkü küçüğe büyük şeyler yaptıran Allah’tır.

 Ye’se düşmeyin. Yeis “mâni-i her kemâldir”. Bir bataktır o.

Akif’in ifadesi ile düşerseniz boğulursunuz.

Azminize sımsıkı sarılın; sarılın çünkü önünüzde kat edeceğiniz yol daha çok uzun. Geçilmesi gereken derin sular var. Yine

Yunusça diyelim:

Bu yol uzaktır

Menzili çoktur

Geçidi yoktur

Derin sular var.

 Fakat o sulardan boğulmadan geçen, öteki vadiyi, öteki kıyıyı kendilerine yurt edinmiş, halden sıyrılmış, sahib-i makam olmuş o kadar çok insan var ki. Siz niçin bunlardan birisi olmayasınız?

M.Fethullah Gülen