Sen ki…

Sen ki, İslam’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;

Sen ki, rûhunla beraber gezer ecrâmı adın;
Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın…Heyhât,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
Sana âğûşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Akif Ersoy

Reklamlar

Çanakkale Şehitleri..

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin 
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. 
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer, 
O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. 

Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak. 
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak 
Vurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor. 

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker 
Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. 

Mehmet Akif ERSOY