Gece

Gece Gelince

Huzur veren sukutuyla gece hisleniş;

gece gizli yakınmaların, niyazların beşiği.

Güneşten uzak kırıntı arayışları nafile.

Işık sabah doğar.sabahsa sabır ister.

Gecenin sukutunda buldu ruhum sukun.

Gece bir kara elmas,

beden harap eski bir libas.

Ey Müsebbibü’l Esbab!

Geceyi öğret bana…

Sevdayı taa yüreğime yaz…

R.Nazik Kaya